Syndroom van Asperger

 

 

Het Asperger Syndroom is in de eerste plaats een stoornis die binnen het Autistische Spectrum valt, voor het eerst beschreven bij jonge kinderen door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger in 1944. Over het algemeen kan gezegd worden dat bij mensen (dus kinderen maar ook volwassenen) met het Syndroom van Asperger zintuiglijke prikkels en informatie op een gestoorde wijze door de hersenen worden verwerkt. Hier zou een aangeboren hersenafwijking aan ten grondslag liggen, al dan niet erfelijk bepaald. Het niet juist of anders verwerken van deze prikkels heeft op allerlei manieren gevolgen voor het functioneren van de mens met Asperger.

In de eerste plaats kan vastgesteld worden dat mensen met het Asperger Syndroom (verder kortweg Aspergers genoemd) problemen hebben in het sociale verkeer met anderen. Zij hebben vaak veel moeite met het aangaan en onderhouden van contacten (vriendschappen, relaties) en kunnen vaak sociale afstand niet goed inschatten. Aspergers hebben moeite met het begrijpen van zogenaamde sociale regels en non-verbale communicatie en kunnen daarom alleen al door anderen als vreemd, zonderling worden ervaren. Kinderen met Asperger bezigen daarbij vaak ook een "volwassen" taaltje, omdat ze al vroeg leren volwassenen na te praten. Ook vanwege deze sociale onhandigheid kunnen kinderen met Asperger vaak gepest worden door hun leeftijdsgenootjes en tot zondebok worden bestempeld.

Opvallend is ook dat Aspergers vaak op een zeer gedetailleerde, obsessieve wijze zich bezig kunnen houden met eenzijdige interesses, waarover ze uren kunnen vertellen en daarbij over het hoofd zien of anderen daarvoor nog de belangstelling kunnen opbrengen. Ook hierin blijkt een Asperger vaker tegen dan met een ander te spreken. Het obsessief bezig zijn van een Asperger uit zich ook in het hebben van bepaalde handelingen of rituelen, welke aan de Asperger een zekere houvast geven, waar de wereld om zich heen te onzeker en overdonderend is. Zeker als het gaat om de hoeveelheid en intensiteit van prikkels (geluiden, visuele indrukken, aanraking en zelfs geuren) die een Asperger van buitenaf te verwerken krijgt!. Iemand met Asperger is dan ook doorgaans niet voldoende bestand tegen veranderingen in zijn omgeving en is bepaald niet flexibel in handelen en denken te noemen. Daardoor hebben mensen met dit Syndroom vaak een verminderde stressbestendigheid, een kleine verandering kan al leiden tot grote paniek of frustratie.

Tevens valt het bij kinderen maar ook bij volwassenen met Asperger op, dat ze vaak een slechte en aparte motoriek hebben. Dit uit zich dan vaak in traag of houterig bewegen, waardoor bijvoorbeeld het beoefenen van diverse sporten weleens een probleem kan zijn. Behalve de matige motoriek kan bij met name teamsporten ook de sociale factor (het samenspelen) een hindernis zijn. Ook de motorische ontwikkeling bij Asperger-kinderen kan moeizaam verlopen, deze kinderen lopen vaak achter als het gaat om leren praten en lopen vergeleken met leeftijdsgenootjes. Verder valt het op dat Aspergers vaak minder expressieve gelaatsuitdrukkingen en een meer monotone stem hebben dan niet-Aspergers.

Aspergers beschikken doorgaans over een normale tot bovengemiddelde intelligentie, waardoor ze enerzijds tot redelijke tot goede prestaties kunnen komen, maar anderzijds ook vaak door de mensen om zich heen worden overschat (omdat ze in eerste opzicht vrij normaal overkomen).

Tenslotte blijkt net als bij autisten in het algemeen het Syndroom van Asperger vaker bij jongens dan bij meisjes voor te komen.

Tot zover een redelijk kort verhaal over het Syndroom van Asperger, waarbij ik uiteraard niet pretendeer dan ook maar enigszins volledig te zijn! Ook vind ik het belangrijk om op te merken dat bovenstaande slechts een algemeen beeld geeft van een Asperger. Natuurlijk is het altijd zo dat iedere Asperger een Uniek Persoon is, voor wie sommige symptomen meer en andere weer minder gelden. Ook is het niet zo dat iedere Asperger dezelfde interesses en obsessies heeft, iedere Asperger maakt daarin zijn eigen en vaak zeer originele keuzes!


Zoeken naar
 
E-mail
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten
Meld je aan

Overname door Trendzorg

14 maart 2014

Woensdag 12 maart jongsleden is Meetpoint for Kids overgenomen door Trendzorg BV. Hierdoor is het telefoonnummer gewijzigd. Wij zullen vanaf nu bereikbaar zijn op 040 - 202 79 85.

 


Lees verder

Begeleid wonen

24 januari 2013

Sinds korte tijd wonen de eerste cliënten begeleid bij Meetpoint for Care. 

Sommige wonen alleen andere wonen met een aantal cliënten in een huis. Hierin passen wij de zorg aan naar de vraag van de cliënt.

Wilt u meer informatie over begeleid wonen bij meetpoint for Care, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op 040-2026192. Ook op de website www.meetpoint-care.nl is informatie te vinden over het begeleid wonen.Kantoor gesloten

21 december 2012

Ons kantoor is van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari gesloten. Voor zeer dringende spoedgevallenkunt u contact opnemen met Jacqueline Vogels. Haar nummer is 06-21392950.


Lees verder

Print vriendelijke pagina Printvriendelijke pagina